Oznam zápis do mš.pdf (229216)

od 26.02.2018 do 02.03.2018 prerušená prevádzka MŠ

nástup 05.03.2018

16.2.2018 o 9,30 hod. predstavenie PESNIČKÁL v lesnom klube Zelená Žabka

 a  o 16,00 hod. KARNEVAL v kultúrnom dome v Čučme

nástup do MŠ 05.02.2018

prerušená prevádzka od 30.01.2018 do 04.02.2018

ZRŠ 18.1.2018 o 15,45hod.

Vianočná tržnica dňa 20.12.0 o 15,30

Predškoláci navštívia  8.11. astro show

Jesenné prázdniny

30.10.-31.10.2017

nástup do mš 2.11.-štvrtok

 

-LOGOPEDICKÁ STAROSTLIVOSŤ

DŇA 19.10. NÁS NAVŠTÍVI

 PANI LOGOPEDIČKA PHDR. BÖDÖKOVÁ

NA DIAGNOSTIKOVANIE DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY  

 
-  Športujeme s Elánom. - bude návšteva predškolákov v ZŠ Zlatá v Rožňave 
 

- ZMENY !! Ospravedlnenie od lekára po chorobe netreba- po neprítomnosti viac ako 5 dní vypíše rodič potvrdenie o bezinfekčnosti v deň nástupu do mš(tlačivo nájde v šatni). Rodič je plne zodpovedný za to, že jeho dieťa je zdravé a neohrozí na zdraví iné deti !!

- V piatok 15.9.2017 štátny sviatok - MŠ ZATVORENÁ

- Mš bude  otvorená  aj  4.9. 2017 od 6,30 na celý deň do 16,00.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili  vek 5 rokov,deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

Priebežne, mimo zápisu je možné  prijať prihlášku do materskej školy.  Kapacita MŠ je obmedzená na max. počet detí 21

Neprítomnosť hlásiť deň vopred alebo do 8,00hod.

Do materskej školy chodia deti len zdravé!!

 

Ak pri rannom filtri bude zistené, že dieťa javí známky choroby bude vrátené rodičovi. ( Ak RÚVZ Rožňava pri návšteve zistí prítomnosť chorého dieťaťa  MŠ bude sankciované!!

CHoré dieťa  ohrozuje iné deti, ale aj zhoršuje svoju imunitu. Dieťa liečené antibiotikami nepatrí do materskej školy!

Lieky- sirupy, kvapky a iné je v materskej škole podávať deťom zakázané!!

Prosíme o dodržiavanie času dochádzania  najneskôr o 8,30hod.